Объявления

Предлагаем Вашему вниманию онлайн-курс повышения квалификации педагогов «Разработка электронных учебных изданий». Данный курс одобрен Комитетом дошкольного и среднего образования МОН РК...

16го июня 2017 года в ЕНУ успешно была проведена VI международная научно-практическая конференция «Информатизация общества», которая состоится в рамках заключительной координационной встречи участников проекта TEMPUS PROMIS в Астане.  Целью конференции является обсуждение работ по латинизации...

«Қазақстан жасанды интеллект академиясы»

қоғамдық бірлестігі

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ректорының бұйрығымен 2012 жылы студенттер, магистранттар, доктаранттарды осы жасанды интеллект саласында нақты ғылымға және инновациялық жұмыс істеуге тартатын, сондай–ақ, университеттің талантты жас мамандарын топтастыратын «Жасанды интеллект» атты Ғылыми-зерттеу институты құрылды.​​​​​​​

 Біздің елімізде e-governement, e-learning, e-medicine және т.б. қолданушы интерфейсі бар, жазбаша, сол сияқты ауызша түрде қазақ тілінде, орыс тілінде немесе басқа да тілдерде сөйлесе алатын зерделі ақпараттық жүйелерді дамыту жоспарлануда. Ол үшін жасанды зерде саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарды сапалы орындай алатын қабілеттері бар біліктіліктері жоғары мамандандарды талап етеді. 

Қоғамды ақпараттандырудағы басты мәселердің бірі шынайы әлем процестері мен объектілері бейнелерін өзіндік үйрену мүмкіндігімен танитын, жобалайтын, синтездейтін, олар туралы толық әрі нақты емес деректерден заңдылықтар орнататын, шешімдер қабылдап және басқа да зерделі әрекеттер орындайтын жасанды зерде жүйесін құру және нығайту.

Новости